?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next EntryТребования новоявленного майдана:
♦ Оновлення конституційного ладу і звільнення політв'язнів;

♦ Негайна відставка уряду і глави Національного банку України;

♦ Створення слідчих комісій щодо дій керівництва Кабінету міністрів, апарату Президента, Верховної Ради через їх незадовільну діяльність;

♦ Заборона брати участь у владі всім, хто був при владі останні 10 років і своїми діями заподіяв значної шкоди Україні;

♦ Запровадження військового стану в Донецькій і Луганській областях, а також в АР Крим;

♦ Відділення влади від бізнесу: передача активів керівництва держави, які знаходяться в Україні та за кордоном - в державну власність, або добровільне відсторонення чиновників-бізнесменів від влади;

♦ Негайна відставка секретаря РНБО і начальника Генштабу України, керівників всіх силових відомств, а також розгляд питання щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності;

♦ Проведення виборів міністрів на патріотично-професійних засадахі з обов'язковою публікаціею і обговоренням їхніх програм в розвитку галузей під контролем громадськості;

♦ Обрання нового прем'єр-міністра після громадського обговорення в триденний термін;

♦ Побудова меморіалу "Небесної сотні";

♦ Запровадження дієвого механізму громадського контролю за владою;

♦ Прийняття закону про проведення установчих зборів після перемоги над агресором і відновлення територіальної цілісності України;

♦ Запровадження відкритого тарифоутворення і введення заборони на підвищення тарифів у сфері житлово-комунальних послуг;

♦ Створення громадських і наглядових рад по контролю за підприємствами-суб'єктами природних монополій.

♦ Запровадження державного управління в банки з російським капіталом;

♦ Публічне визнання Мінських угод антинародними, антиконституційними і нелегітимними. Перехід до нового формату врегулювання військового конфлікту на базі Будапештських угод із залученням Польщі і Туреччини;

♦ Мораторій на отримання державних кредитів від МВФ, Світового банку, інших фінансових організацій "на проїдання";

♦ Демонополізація суб'єктів природних монополій шляхом створення народних акціонерних компаній;

♦ Створення гідних умов праці та достойних заробітних плат, як основу для достойних пенсій;

♦ Запуск механізму процедури імпічменту Президента в разі: невиконання вимог Конституції України і українського народу.

♦ Негайне скликання пленарного засідання Верховної Ради з розгляду вимог народу України та ліквідації негативного впливу хибного курсу уряду і Верховної Ради за останні два роки;

♦ Держприкордонслужбі вжити невідкладних заходів для недопущення виїзду за межі України членів уряду, їх заступників, керівників правоохоронних та інших органів центральної влади, народних депутатів, керівників судів і суддів, членів сімей всіх зазначених категорій;

♦ Національному банку України і державного фінмоніторингу негайно зупинити всі перерахування коштів з банків, розташаваних на території України, в офшорні зони;

♦ Прокуратурі відновити здійснення нагляду за дотриманням конституційних прав і свобод громадян, Конституції і законів України у відповідності до статті 121 Конституції.

ПЕРЕВОД:

♦ Обновления конституционного строя и освобождения политзаключенных;

♦ Немедленная отставка правительства и главы Национального банка Украины;

♦ Создание следственных комиссий относительно действий руководства Кабинета министров, аппарата Президента, Верховной Рады из-за их неудовлетворительной деятельности;

♦ Запрет участвовать во власти всем, кто был у власти последние 10 лет и своими действиями причинил значительный ущерб Украине;

♦ Введение военного положения в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым;

♦ Отделение власти от бизнеса: передача активов руководства государства, которые находятся в Украине и за рубежом - в государственную собственность, или добровольное отстранение чиновников-бизнесменов от власти;

♦ Немедленная отставка секретаря СНБО и начальника Генштаба Украины, руководителей всех силовых ведомств, а также рассмотрение вопроса о привлечении их к уголовной ответственности;

♦ Проведение выборов министров на патриотически профессиональных началах и с обязательной публикацией и обсуждением их программ по развитию отраслей под контролем общественности;

♦ Избрание нового премьер-министра после общественного обсуждения в трехдневный срок;

♦ Построение мемориала "Небесной сотни";

♦ Введение действенного механизма общественного контроля за властью;

♦ Принятие закона о проведении учредительного собрания после победы над агрессором и восстановления территориальной целостности Украины;

♦ Введение открытого тарифообразования и введение запрета на повышение тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг;

♦ Создание общественных и наблюдательных советов по контролю за предприятиями-субъектами естественных монополий.

♦ Введение государственного управления в банки с российским капиталом;

♦ Публичное признание Минских соглашений антинародными, антиконституционными и нелегитимными. Переход к новому формату урегулирования военного конфликта на базе Будапештских сделок с привлечением Польши и Турции;

♦ Мораторий на получение государственных кредитов от МВФ, Всемирного банка, других финансовых организаций "на проедание";

♦ Демонополизация субъектов естественных монополий путем создания народных акционерных компаний;

♦ Создание достойных условий труда и достойных заработных плат, как основу для достойных пенсий;

♦ Запуск механизма процедуры импичмента Президента в случае: невыполнение требований Конституции Украины и украинского народа.

♦ Немедленное созыва пленарного заседания Верховной Рады по рассмотрению требований народа Украины и ликвидации негативного влияния ложного курса правительства и Верховной Рады за последние два года;

♦ Госпогранслужбы принять неотложные меры для недопущения выезда за пределы Украины членов правительства, их заместителей, руководителей правоохранительных и других органов центральной власти, народных депутатов, руководителей судов и судей, членов семей всех указанных категорий

♦ Национальном банке Украины и государственного финансового мониторинга немедленно остановить все перечисления средств из банков, розташаваних на территории Украины, в оффшорные зоны;

♦ Прокуратуре возобновить осуществление надзора за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, Конституции и законов Украины в соответствии со статьей 121 Конституции.

Comments

( 10 comments — Leave a comment )
michaila123
Feb. 21st, 2016 10:50 am (UTC)
Быстрей бы уж она сдохла
mihalchuk_1974
Feb. 21st, 2016 10:51 am (UTC)
Не, к сожалению не сдохнет. Будут подкармливать.
godzillka69
Feb. 21st, 2016 10:55 am (UTC)
То ли наивные, то ли совсем без мозгов.
mihalchuk_1974
Feb. 21st, 2016 10:57 am (UTC)
Клоуны.
godzillka69
Feb. 21st, 2016 11:02 am (UTC)
Наивные клоуны без мозгов. О как.
mihalchuk_1974
Feb. 21st, 2016 11:28 am (UTC)
Логично)))
turner_1k62b
Feb. 21st, 2016 11:06 am (UTC)
Шыдевр на шыдевре
и конституцией запретить санитарам двери в дурке запирать
Д-а-а-а-а!!! Больше майданов богу майданов!!!
mihalchuk_1974
Feb. 21st, 2016 11:29 am (UTC)
Re: Шыдевр на шыдевре
Все у них там вот так вот)))
von_mackensen
Feb. 21st, 2016 01:21 pm (UTC)
После Учредительного Собрания аплодировал стоя распевая "Боже,Царя храни!"
Дебилы..
mihalchuk_1974
Feb. 21st, 2016 01:37 pm (UTC)
А-а-а-а, я тоже заметил))))
Но не пел.
( 10 comments — Leave a comment )

Profile

mihalchuk_1974
mihalchuk_1974

Latest Month

September 2016
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel