mihalchuk_1974 (mihalchuk_1974) wrote,
mihalchuk_1974
mihalchuk_1974

Есть у революции на-а-ачало!! Нет у революции конца-а-а-аа!Требования новоявленного майдана:
♦ Оновлення конституційного ладу і звільнення політв'язнів;

♦ Негайна відставка уряду і глави Національного банку України;

♦ Створення слідчих комісій щодо дій керівництва Кабінету міністрів, апарату Президента, Верховної Ради через їх незадовільну діяльність;

♦ Заборона брати участь у владі всім, хто був при владі останні 10 років і своїми діями заподіяв значної шкоди Україні;

♦ Запровадження військового стану в Донецькій і Луганській областях, а також в АР Крим;

♦ Відділення влади від бізнесу: передача активів керівництва держави, які знаходяться в Україні та за кордоном - в державну власність, або добровільне відсторонення чиновників-бізнесменів від влади;

♦ Негайна відставка секретаря РНБО і начальника Генштабу України, керівників всіх силових відомств, а також розгляд питання щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності;

♦ Проведення виборів міністрів на патріотично-професійних засадахі з обов'язковою публікаціею і обговоренням їхніх програм в розвитку галузей під контролем громадськості;

♦ Обрання нового прем'єр-міністра після громадського обговорення в триденний термін;

♦ Побудова меморіалу "Небесної сотні";

♦ Запровадження дієвого механізму громадського контролю за владою;

♦ Прийняття закону про проведення установчих зборів після перемоги над агресором і відновлення територіальної цілісності України;

♦ Запровадження відкритого тарифоутворення і введення заборони на підвищення тарифів у сфері житлово-комунальних послуг;

♦ Створення громадських і наглядових рад по контролю за підприємствами-суб'єктами природних монополій.

♦ Запровадження державного управління в банки з російським капіталом;

♦ Публічне визнання Мінських угод антинародними, антиконституційними і нелегітимними. Перехід до нового формату врегулювання військового конфлікту на базі Будапештських угод із залученням Польщі і Туреччини;

♦ Мораторій на отримання державних кредитів від МВФ, Світового банку, інших фінансових організацій "на проїдання";

♦ Демонополізація суб'єктів природних монополій шляхом створення народних акціонерних компаній;

♦ Створення гідних умов праці та достойних заробітних плат, як основу для достойних пенсій;

♦ Запуск механізму процедури імпічменту Президента в разі: невиконання вимог Конституції України і українського народу.

♦ Негайне скликання пленарного засідання Верховної Ради з розгляду вимог народу України та ліквідації негативного впливу хибного курсу уряду і Верховної Ради за останні два роки;

♦ Держприкордонслужбі вжити невідкладних заходів для недопущення виїзду за межі України членів уряду, їх заступників, керівників правоохоронних та інших органів центральної влади, народних депутатів, керівників судів і суддів, членів сімей всіх зазначених категорій;

♦ Національному банку України і державного фінмоніторингу негайно зупинити всі перерахування коштів з банків, розташаваних на території України, в офшорні зони;

♦ Прокуратурі відновити здійснення нагляду за дотриманням конституційних прав і свобод громадян, Конституції і законів України у відповідності до статті 121 Конституції.

ПЕРЕВОД:

♦ Обновления конституционного строя и освобождения политзаключенных;

♦ Немедленная отставка правительства и главы Национального банка Украины;

♦ Создание следственных комиссий относительно действий руководства Кабинета министров, аппарата Президента, Верховной Рады из-за их неудовлетворительной деятельности;

♦ Запрет участвовать во власти всем, кто был у власти последние 10 лет и своими действиями причинил значительный ущерб Украине;

♦ Введение военного положения в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым;

♦ Отделение власти от бизнеса: передача активов руководства государства, которые находятся в Украине и за рубежом - в государственную собственность, или добровольное отстранение чиновников-бизнесменов от власти;

♦ Немедленная отставка секретаря СНБО и начальника Генштаба Украины, руководителей всех силовых ведомств, а также рассмотрение вопроса о привлечении их к уголовной ответственности;

♦ Проведение выборов министров на патриотически профессиональных началах и с обязательной публикацией и обсуждением их программ по развитию отраслей под контролем общественности;

♦ Избрание нового премьер-министра после общественного обсуждения в трехдневный срок;

♦ Построение мемориала "Небесной сотни";

♦ Введение действенного механизма общественного контроля за властью;

♦ Принятие закона о проведении учредительного собрания после победы над агрессором и восстановления территориальной целостности Украины;

♦ Введение открытого тарифообразования и введение запрета на повышение тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг;

♦ Создание общественных и наблюдательных советов по контролю за предприятиями-субъектами естественных монополий.

♦ Введение государственного управления в банки с российским капиталом;

♦ Публичное признание Минских соглашений антинародными, антиконституционными и нелегитимными. Переход к новому формату урегулирования военного конфликта на базе Будапештских сделок с привлечением Польши и Турции;

♦ Мораторий на получение государственных кредитов от МВФ, Всемирного банка, других финансовых организаций "на проедание";

♦ Демонополизация субъектов естественных монополий путем создания народных акционерных компаний;

♦ Создание достойных условий труда и достойных заработных плат, как основу для достойных пенсий;

♦ Запуск механизма процедуры импичмента Президента в случае: невыполнение требований Конституции Украины и украинского народа.

♦ Немедленное созыва пленарного заседания Верховной Рады по рассмотрению требований народа Украины и ликвидации негативного влияния ложного курса правительства и Верховной Рады за последние два года;

♦ Госпогранслужбы принять неотложные меры для недопущения выезда за пределы Украины членов правительства, их заместителей, руководителей правоохранительных и других органов центральной власти, народных депутатов, руководителей судов и судей, членов семей всех указанных категорий

♦ Национальном банке Украины и государственного финансового мониторинга немедленно остановить все перечисления средств из банков, розташаваних на территории Украины, в оффшорные зоны;

♦ Прокуратуре возобновить осуществление надзора за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, Конституции и законов Украины в соответствии со статьей 121 Конституции.
Tags: Война на Украине, Долбодятлы, йумар
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 10 comments